TAVSİYE ETTİĞİM HUKUK KİTAPLARI

TAVSİYE ETTİĞİM HUKUK KİTAPLARI

I. ÖZEL HUKUK:

A) USUL HUKUKU:

Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altı Cilt. Yenisi henüz yazılmış değil ancak eskisi de önemli bir açığı kapatmaktadır.

Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı

Bilge Umar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi

B) BORÇLAR HUKUKU:

Turgut Uygur, Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Sekiz Cilt. Kendi alanında yazılmış en kapsamlı kitap edinilmese bile çalışılırken mutlaka kütüphanede incelenmelidir.

Cengiz Kostakoğlu, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Eraslan Özkaya, İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

Eraslan Özkaya, Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması

Mustafa Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku

Salih Çelik, Muktedir Lale, Sigorta Hukuku

Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku, Tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki sigorta uyuşmazlıklarında da son derece yardımcı bir kaynak

Sema Güleç Uçakhan, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, Bilirkişilik yapacak olanlar için mutlaka alınması gereken bir kitap.

C) AVUKATLIK HUKUKU:

Semih Güner, Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti

Ç) İŞ HUKUKU:

Cevdet İlhan Günay, İş Hukuku, İş hukuku hakkında en kapsamlı kitaplardan biri

D) TİCARET HUKUKU:

Tamer Bozkurt, Şirketler ve Kooperatifler Hukuku, Yeni Türk Ticaret Kanununun anlaşılabilmesi için kısa sürede baştan sonra okunabilecek ve anlaşılır nitelikte bir kitap.

E) AİLE HUKUKU:

Ömer Uğur Gençcan, Boşanma Hukuku

Ömer Uğur Gençcan, Mal Rejimleri Hukuku, Her iki kitapta gerek Yargıtay kararları gerekse uygulama da karşılaşılan durumlar açısından son derece yararlı bilgiler içermektedir.

F) İCRA VE İFLAS HUKUKU:

Talih Uyar, İcra ve İflas Hukuku, On Dört Cilt. Bu kitabın eski baskısı da önemli bir ihtiyacı yeri geldiğinde karşılayabilmektedir.

G) EŞYA HUKUKU: 

Süleyman Sapanoğlu, Tapu İptali ve Tescili Davaları

II. CEZA HUKUKU:

Mustafa Artuç, Hüküm Kurma Sanatı

Mustafa Albayrak, Türk Ceza Kanunu Öz Kitap

Mustafa Albayrak, Ceza Muhakemesi Kanunu Öz Kitap Her iki kitapta ceza hukukunun uygulamasını göstermesi açısından pratik bilgiler içermektedir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder