BÜLENT NURİ KURDOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

BÜLENT NURİ KURDOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

23 Mayıs 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Av. Bülent Nuri Kurdoğlu aslen Artvin Arhavi nüfusuna kayıtlı olmasına karşın babasının Ankara’da çalışıyor olması nedeniyle ilk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Kurdoğlu, 2000 yılındaki mezuniyetinin ardından Ankara Barosu’nda Avukatlık Stajını, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Merkezi’nde yabancı dil eğitimini tamamladı.

Askerlik hizmetinin hemen ardından Ankara’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. On üç yıllık avukatlık yaşantısından sonra 28 Aralık 2014 ve 30 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan Avukatlıktan Adli Yargı Hâkimliğine Geçiş Sınavlarını kazanan Kurdoğlu, Ekim 2015 Nisan 2016 döneminde Türkiye Adalet Akademisi’nde Hakimlik stajını tamamladı. 19.08.2016 tarihinde Salihli Hakimliği görevine atanan Kurdoğlu, 01.09.2016 tarihinden bu yana yetkilendirildiği Salihli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği görevini yürütmektedir. 

Avukatlık faaliyeti süresince Ankara Barosu Adli Yardım Komisyonu’nda, Gelincik Merkezinde ve Ankara Barosu CMK servisinde gönüllü avukat olarak çalıştı. Ankara Barosu Vergi – İdare Hukuku Kurulu Genel Sekreterliği ve Özel Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra başkanlığını yaptığı Özel Hukuk Komisyonu önce Yasa İzleme Kuruluna daha sonra ise Yasa İzleme Enstitüsüne dönüştürüldüğünde kurucu üye ve ilk yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Yasa İzleme Enstitüsü’ndeki çalışmaları esnasında Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Hukuk Muhakemesi Kanunu Tasarısı başta olmak üzere çok sayıda kanun tasarısının Ankara Barosu adına incelemelerinin yapıldığı kurul ve komisyonlarda bulundu.

Futbolcular ile kulüpler arasındaki borçlar hukukuna dayalı sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ilk üyelerinden olan Kurdoğlu, bu görevinin sona ermesinden sonra 2013 yılında Karşı Vekâlet Ücreti İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi isimli ilk kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlandı. 2016 yılında 37 hukukçu tarafından yazılan ve Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanan Hukuk Davaları isimli kitabın Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar başlıklı bölümünün yazarlığını yaptı.  

Bu güne kadar ki avukatlık yaşantısında çoğunluğu özel hukuk ağırlıklı olmak üzere Ankara Barosu Dergisi, Hukuk Gündemi Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 16 Mayıs Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi ve kendisine ait internet bloglarında yüzden fazla makalesi yayınlanan Kurdoğlu, 2013 – 2015 yılları arasında Spor Hukuku ve Avukatlık Hukuku alanlarında bilirkişilik görevinde de bulunmuştur.  
  
SEMPOZYUMLAR:

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün 24.03.2011 tarihinde Ankara Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirdiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sempozyumu.  

PANELLER:

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün Ankara Barosu Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdiği Karşı Vekâlet Ücreti Paneli,

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün Ankara Barosu Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdiği Türkiye’nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm Paneli,

YAZDIĞI KİTAPLAR:

“Karşı Vekâlet Ücreti İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi”, Seçkin Yayıncılık, 2013

"Hukuk Davaları (5 Cilt)"  Seçkin Yayıncılık, Nisan 2016

MAKALE, İNCELEMELER VE SUNUMLAR:

“Karar İncelemesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/1

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İncelenmesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/3

“Kadro Siyasetinin Takdir ve Tercih Yasağı” Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi 2006/5

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Kefalet Sözleşmelerinin Yeni Kurucu Şartı” Yaklaşım Dergisi Temmuz 2008 Sayı 187

“Karınca Duası Gerimi Geliyor?” Yaklaşım Dergisi Ağustos 2008 Sayı 188

“Türk Borçlar Kanunun Tasarısında Kusursuz Sorumluluk Halleri” Yaklaşım Dergisi Eylül 2008 Sayı 189,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel İşlem Koşulları” Yaklaşım Dergisi Ekim 2008 Sayı 190,

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Çalışma Esasları” Stadyum Gazetesi Ekim 2008 Sayı 25

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Müteselsil Sorumluluk ve Zamanaşımı” Yaklaşım Dergisi Aralık 2008 Sayı 192,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Düzeltilmesi Gereken Konular” Yaklaşım Dergisi Ocak 2009 Sayı 193,

Bu makalelerin dışında yüzden fazla makale bnkurdoglu.blogspot.com ve yasakarar.blogspot.com adresinde halen yayında bulunmaktadır.