4 Ekim 2016 Salı

YEDİEMİN ÜCRETİNE YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


YEDİEMİN ÜCRETİNE YAPILAN İTİRAZLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GİRİŞ:

İcra hukuk mahkemelerinin önüne gelen işlerin bir kısmını da yediemin ücretlerine ilişkin şikâyetler oluşturmaktadır. Bu makalemizde yediemin ücretlerinin hesabında esas alınacak ilkeleri incelemeyeceğiz.

II. YEDİEMİN ÜCRETLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI:

Kısaca yediemin ücreti olarak bilinen muhafaza masrafları her yıl çıkartılan Adalet Bakanlığına Ait Depo Ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre belirlenir. Bu tebliğ bütün mahkemeleri ve icra müdürlüklerini bağlayıcı nitelikte olup bu tarifenin dışına çıkılması söz konusu değildir.

III. TARİFE HÜKÜMLERİNE GÖRE YEDİEMİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Yediemin ücretleri bu tarifenin 3'üncü ve 4'üncü maddelerine göre belirlenecektir. Buna göre ücretlerin belirlenmesinde o malın satışa esas alınacak değeri esas alınır. Haczedilmiş olan malın muhafaza ücreti, o malın satışa esas alınacak değeri üzerinden günlük binde bir olarak hesap edilir. Ancak yapılacak hesaplamalarda mahcuz malın hacmi iki metre küpün üzerinde ise belirlenecek ücretlere binde bir oranında ilave yapılabilir. Malın hacminin hesaplanması da bu depo ve garajlarda yapılır. Motorlu araçlar ve motorsuz binek ve yük taşıtları içinse ayrı ayrı maktu ücretler belirlenmiştir. Her bir mal için altı aylık sürenin sonunda ücretler ½ olarak uygulanmaya başlanır. Bu nedenle haciz edilen malların altı ayın üzerinde yedieminde kalma olasılığı varsa malın yediemine teslimi konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Çünkü haksız yere malın yediemine tesliminde borçlu çok büyük rakamlar ödemek zorunda kalabilmektedir.

IV. YEDİEMİN ÜCRETİNİN ÜST SINIRI:

Haciz altına alınan malların çok uzun süre yedieminde beklemesi sonucu borç miktarını aşan çok büyük yediemin masrafları oluşmaktadır. Kanun koyucu bu durumu önlemek amacıyla yukarıda belirttiğimiz yediemin ücretlerinin üst sınırını belirlemiştir. Muhafaza süresinin sonunda hesap edilecek ücret, mahcuz malın satışa esas alınacak değerinin yüzde otuzunu geçemez. Örneğin bir bilgisayarın haczedildiğini ve çok uzun süre yedieminde kaldığını kabul edelim. Satış değeri eğer 3.000 TL ise yüzde otuzu olan 900 TL üst sınır olacaktır. Bunun üzerinde ücret istenemeyecektir.
Bu durumun tek istisnası değeri on bin liranın üzerinde olan mallardadır. Takdir edilen değeri on bin liranın üzerindeki mallarda on bin liranın üzerindeki kısım için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde on beşini geçemez. Örnek verecek olursak; bir otomobilin değerinin 100.000 TL olduğunu kabul edelim, 10.000 TL'nin altında kalan kısmı için en fazla yüzde otuz yani 3.000 TL ücret takdir edilecektir. Kalan 90.000 TL içinse bu rakamın yüzde on beşi olan 13.500 TL ücret takdir edilecektir. Bunun üzerinde ücret belirlenmesi hukuken mümkün olmayacaktır.

V. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE ŞİKÂYET YOLUNA GİDİLMESİ:

İcra hukuk mahkemelerine en çok gelen konulardan biri de yediemin ücretlerine yapılan itirazlardır. Bu itirazlar genelde yediemin ücretlerinin yanlış ya da fazla hesaplanması nedeniyle yapılmaktadır. Bu durumda yargılamanın hızlı yapılabilmesi için yukarıda belirttiğimiz tarife hükümlerine göre haciz altındaki malın dosya kapsamındaki değeri dikkate alınarak hesaplamanın hakim tarafından yapılması ve kararın verilmesidir. Ancak çok uzun süre malın yedieminde kalmış olması ya da haczedilen malların fazlalığı gibi hesaplama da zorluk çıkaran durumlar varsa bu durumda bilirkişi atanarak hesaplamanın tarife hükümlerine göre yapılmasının istenilmesi daha doğru olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder