28 Ocak 2015 Çarşamba

HÂKİMLİK SINAVINA HAZIRLIK YÖNTEMİ

HÂKİMLİK SINAVINA HAZIRLIK YÖNTEMİ

I. GENEL YETENEK:

1. TARİH:

 1. Dr. Cahide Bolat’ın KPSS Konu Anlatımlı Tarih kitabı alınacak. Önce konular okunacak. Daha sonra konuların arkasındaki sorular çözülecek.
 2. Monopol Dershanesinin soru bankası ile soru takviyesi yapılacak.
 3. Ümit Kaymak’ın soru bankası kitabının ikinci cildinin arkasında ki tarih soruları çözülecek.
 4. Bunlar yeterli görülmezse Dr. Cahide Bolat’ın KPSS Tarih soru bankası kitabı alınabilir. 
2. MATEMATİK:

İnternetten havuz, işçi ve yol problemlerinin formülleri indirilip çalışılabilir. Ancak buna sadece yarım gün ayırın. Çünkü ne çıkacağı belli olmadığı gibi başka matematik konuları da çıkabiliyor.

3. PARAGRAF SORULARI:

Paragraf sorularının çözümü üniversite sınavında öğrettikleri gibi olacak. Önce soru okunacak, ondan sonra paragraf okunacak en son da şıklar okunup cevap bulunacak.

4. GENEL KÜLTÜR:

Genel kültür sorularının içinde önemli miktarda Anayasa Hukuku sorusu gelmektedir. Buna nasıl çalışılacağını aşağıda açıklayacağım. Güncel olaylar sorulmakta çoğunlukla da Anayasa ile ilgili konular sorulmaktadır.

II. HUKUK BÖLÜMÜ:

1. ANAYASA HUKUKU:

 1. Monopolün ders notları okunacak. Notlar okunurken mutlaka yanınızda Anayasa bulunsun. Anayasa Hukukçuları Derneğinin çıkarttığı Adalet yayınevinin Anayasa Kanun kitabını tavsiye ederim. İçinde bütün anayasalar, TBMM iç tüzüğü, Anayasa Mahkemesi Kanunu ve yönetmeliği, Siyası Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, AİHS ve eki protokoller, Bireysel Başvuru ile ilgili mevzuat bulunmaktadır. Bunların hepsi en az bir defa okunmalıdır.
 1. HSYK kanunu okunmalıdır.
 1. Kişi hak ve hürriyetleri, siyasi hak ve hürriyetler ile sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetler yazarak çalışılmalıdır. Çalışmadan sonra aklınızda kalmadıysa sınavdan bir gün önce bir tekrar daha yapılmalıdır. Çünkü en az iki soru çıkıyor.
 1. Konu çalışması yapıldıktan sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.
 1. Anayasa hukukundan sonra diğer dersler aşağıdaki sıra ile çalışılmalıdır. İdare, İYUK, Ceza, CMK, Medeni, Borçlar, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler, HMK, İcra ve İflas. Çünkü idare ve ceza hukuku anayasa ile yakından ilgili olup anayasanın bir tekrarı gibi olmaktadır. Pekişmesini sağlamaktadır.
2. İDARE HUKUKU:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

3. İYUK:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. İYUK ve Danıştay Kanunu okunmalıdır. Özellikle Danıştay Kanunu 24. madde okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

4. CEZA HUKUKU:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. Türk Ceza Kanunu okunmalıdır. Yetkin Kitapevinin ceza mevzuatı kitabında bütün ceza kanunu ve CMK bulunuyor. Bunu tavsiye ederim. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir. Monopolün notlarının içinde önceki yıllarda çıkmış sorular bulunuyor bunlar mutlaka çözülmelidir.

5. CMK:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. CMK okunmalıdır. Yetkin Kitapevinin ceza mevzuatı kitabında bütün ceza kanunu ve CMK bulunuyor. Bunu tavsiye ederim. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir. Monopolün notlarının içinde önceki yıllarda çıkmış sorular bulunuyor bunlar mutlaka çözülmelidir.

6. MEDENİ HUKUK:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. Bir sonraki sınava bir yıl var. Sınav Nisan 2015’de bile olsa yeterli zaman var. Bu nedenle TMK baştan sona en az bir kere okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

7. BORÇLAR HUKUKU:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. Bir sonraki sınava bir yıl var. Sınav Nisan 2015’de bile olsa yeterli zaman var. Bu nedenle Borçlar Kanunu baştan sona en az bir kere okunmalıdır. Ankara Baro’sunun bastırdığı Emel Badur’un borçlar kanunu büyük olması sebebiyle kolay çalışılıyor. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

8. TİCARET HUKUKU:

A. TİCARİ İŞLETME HUKUKU:

Önce Tamer Bozkurt’un Ticari İşletme Hukuku kitabı okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir. Ümit Kaymak’ın kitabında Ticaret Hukuku sorularını Tamer Bozkurt hazırlamıştır.

B. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU:

Önce Tamer Bozkurt’un Kıymetli Evrak Hukuku kitabı okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir. Ümit Kaymak’ın kitabında Ticaret Hukuku sorularını Tamer Bozkurt hazırlamıştır.

C. ŞİRKETLER HUKUKU:

Tamer Bozkurt’un Şirketler Hukuku kitabı okunabilir ancak kitap çok kapsamlı ve çok zaman kaybettiriyor. Bu nedenle monopolün ders notları okunmasını tavsiye ederim. Tamer Bozkurt’un bu kitabına hiç başlamayın. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir. Ümit Kaymak’ın kitabında Ticaret Hukuku sorularını Tamer Bozkurt hazırlamıştır.

9. HMK:

Önce monopolün ders notları okunmalıdır. Ders notlarında yasada olmayan usul hukuku ilkeleri var örneğin basit ikrar, bileşik ikrar gibi bunlar notlardan çalışılmalı. Diğer konular için mutlaka HMK baştan sona okunmalıdır. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

10. İCRA VE İFLAS HUKUKU:

Önce Alper Bulur’un İcra ve İflas Hukuku kitabı okunmalıdır. Kitabın arkasında geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan ve kendi hazırladığı sorulardan oluşan 400 soruluk bir soru bankası bulunmakta bu sorular mutlaka çözülmelidir. Daha sonra Ümit Kaymak’ın soru bankası çalışma kitabı ve Keskinsoy – Yıldırım soru bankası çalışma kitabındaki sorular çözülmelidir. Aşağıda belirttiğim soru bankaları nasıl çalışılmalıdır bölümünde yazılanlara göre çalışma şekli benimsenmelidir.

III. SORU BANKALARI NASIL ÇALIŞILACAK:

 1. Soru tamamen okunmalı,
 2. Bütün şıklar tamamen okunmalı,
 3. Doğru cevap verilemezse eğer açıklama okunmalı,
 4. Açıklamanın yanında yasa maddesi de okunmalı,
 5. Bazen sorularda hata oluyor. Bu nedenle çalışırken kanun kitabı bulundurulmalı.
 6. Yanlış cevap verilen sorular ve cevabı not alınmalı. Bu notlar daha sonra tekrar çalışmasında çalışılmalı. Kısa tekrar için kullanılabilir. 
 7. Soru çözülürken kitabı işaretleme yapmayın. Cevap şıkkı sorunun altında değil de testin sonunda ise bir kâğıda cevap şıkkını yazıp sonra kontrol edin. Böylece aynı soruyu bir ay sonra tekrar çözebilirsiniz.
 8. Geçmiş yıllardaki sınavlar ÖSYM’nin sitesinden indirilmelidir.
IV. ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLECEK DİĞER KONULAR:

 1. Kanundaki istisnalara çalışılmalıdır.
 2. Sınava çalışılan süre içinde kitap dergi gazete ve benzeri okunacak şeylerin tamamı için ayırdığınız zamanı ders çalışmaya ayırın. Kafam dağılsın diye okumak istediğiniz şeyleri yerine dahi ders çalışmanızın faydası olur.
 3. Televizyon seyretmeyin.
 4. Büro işlerinizi sabah erkenden halletmeye bakın.
 5. Bilirkişi raporu beklenen, başka yazı cevabı beklenen dosyalarınızın duruşmalarına mazeret gönderin.
 6. Duruşmalarınızın olduğu mahkemelerin hâkimlerinin raporlu olup olmadığını Ankara Barosunun sitesinden kontrol edip UYAP üzerinden mazeret gönderin boyuna adliyeye gidip zaman kaybetmeyin.
 7. Adliyede işiniz bitince büronuza dönün adliye sohbetlerine ve baro dedikodularına zaman ayırmayın.
 8. Müvekkillerinize mutlaka randevu verin ve sizin çalıştığınız saatlerde gelmelerini engelleyin.
 9. Ders arasında mutlaka çalıştığınız yeri havalandırın ve su için.
 10. Çalışacağınız kanunların yazı puntolarının büyük olmasına dikkat edin, gözünüz ne kadar az yorulursa çalışma süreniz o kadar uzar.
V. ÇALIŞMA SÜRELERİ:

 1. Keskinsoy – Yıldırım soru bankası saatte 30 sayfa çalışılabiliniyor.
 2. Ümit Kaymak soru bankası ise konuya çok iyi hâkimseniz saatte 20 sayfa, değilseniz saatte 10 sayfa çalışılabiliniyor.
 3. Monopolün ders notları saatte 7 sayfa çalışılabiliniyor.
 4. Tamer Bozkurt’un kitapları saatte 19 ile 22 sayfa çalışılabiliniyor.
 5. Alper Bulur’un kitabı saatte 15 sayfa çalışılabiliniyor.
 6. Cahide Bolat’ın tarih kitabında 50 dakikada 60 soru çözülebilir.
 7. Ders çalışmanızı 50 dakika ders, on dakika dinlenme olarak ayarlayın.