15 Eylül 2014 Pazartesi

MAHKEME KARARINA BAĞLANMIŞ İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE ÖNCELİK VERİLMESİ

MAHKEME KARARINA BAĞLANMIŞ İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE ÖNCELİK VERİLMESİ

Yeni yasalaşan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesi ile İş Kanununa; işverenleri alt işverenin işçilik ücretlerini kontrol etme yükümlülüğü ve ödenmemiş işçilik ücretlerini hak edişlerinden kesme zorunluluğunu getirmiştir. Ancak benzer bir yükümlülük kamu kurumlarının işveren durumunda olduğu ihaleler için öngörülmemiştir. İşçilik alacağı borcu olup da kamu kurumlarından hak edişi olan bir çok şirket işçilik alacaklarını ödememek için kamu kurumlarına danışıklı haciz yazıları göndermekte ve bu şekilde işçileri ve borçlu oldukları üçüncü kişileri zarara uğratmaktadırlar. Bunun önlenmesi için Başbakanlığa aşağıdaki dilekçeyi gönderdim. Sonucunu da sizlerle paylaşacağım.

T.C.
BAŞBAKANLIĞI’NA

Yeni yasalaşan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesi ile İş Kanununa;

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”

Hükmü getirilmiştir.

Asıl işveren olsun alt işveren olsun kurdukları şirketlerin üzerine kayıtlı taşınır ya da taşınmaz mal bulundurmadıkları, banka hesabı ya da fon hesabı bulundurmadıkları, şirkete ait bütün para akışını şirket ortaklarının kişisel hesaplarından yaptıkları için bu şirketlerin çalışanlarının maaş, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilik ücreti alacakları mahkeme kararı ile hüküm altına alınmış olduğunda bile tahsil edilememektedir.

İşçilik alacakları için iş mahkemelerinden kesinleşmiş mahkeme kararlarının ilamlı icra takibi yoluyla takibe konulmasından sonra da bu şirketlerin kamu kurumlarındaki hak edişlerine haciz konulduğunda bu hacizler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre hacizde sıra ilkesi uyarınca önceki hacizlerden sonra sıraya girmektedir.

İşçilik alacaklarını ödemek istemeyen bu tür şirketler muvazaalı/danışıklı icra takipleri yaptırarak kendilerini göstermelik olarak borçlandırmakta ve kendi hak edişlerine “sözde alacaklıları” için haciz koydurmaktadırlar. Kamu kurumları tarafından bu hak edişler ödenirken hacizde sıra ilkesi uyarınca öncelikle haciz koyan muvazaalı/danışıklı alacaklıya ödeme yapılmaktadır.

İşçilik alacağı mahkeme ilamına bağlanmış işçiler mahkeme kararından sonra icra ve haciz işlemlerine başladıklarında şirketin hak edişlerine haciz koydurup hacizde sıraya girseler bile kendilerinden önce hak edişlere haciz koydurmuş olan şirketlerin “sözde alacaklılarına” hacizde sıra ilkesi uyarınca ödemede öncelik yapıldığından işçilerin alacaklarını tahsil etmelerine yetecek kadar para kalmamaktadır. Böylece hacizde sıra ilkesi işçilik alacağı borçlusu şirketler tarafından suiistimal edilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yasa hükmünün kamu kurumlarından hak ediş alacağı olan şirketlerin “kesinleşmiş mahkeme ilamına dayalı işçilik alacakları borçları” içinde uygulanarak hak edişlerin ödenmesinde önceliğin işçilik alacaklarına verilmesini, ya da bu konuda yeni yasal düzenleme yapılmasını, dilekçemin sonucundan tarafımın haberdar edilmesini saygılarımla dilerim. 15.09.2014

Adres: Strazburg Caddesi 30/21 Sıhhiye Ankara
Tel: 312 230 27 61
Cep: 543 478 45 15 
                                                                                                              AVUKAT

                                                                                              BÜLENT NURİ KURDOĞLU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder